info@amlakarshid.com 09120203619

املاک ویژه

پیشنهاد ویژه با شرایط استثنایی برای خرید ملک

خانه ویلایی در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
280,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


250 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه کوچه پیلتن - شهر کلارآباد
300,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه کوچه پیلتن - شهر کلارآباد


280 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود
210,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود


101 m 2

طبقه 4

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شمس آباد - شهر سلمانشهر (متل قو)
680,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شمس آباد - شهر سلمانشهر (متل قو)


730 m 2

4 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
140,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


94 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه یالبندان - شهر کلارآباد
170,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه یالبندان - شهر کلارآباد


190 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه اسپیرود - شهر کلارآباد
2,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه اسپیرود - شهر کلارآباد


1,700 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک دیپلمات - شهر نمک آبرود
850,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک دیپلمات - شهر نمک آبرود


375 m 2

3 خوابه
زمین با متراژ 500 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
120,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 500 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


500 m 2

09367316161
زمین با متراژ 6,000 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
1,320,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 6,000 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


6,000 m 2

09367316161
ساختمان تجاری/اداری در منطقه ساحلی - شهر کلارآباد
5,300,000,000 تومان
خرید و فروش

ساختمان تجاری/اداری در منطقه ساحلی - شهر کلارآباد


2,650 m 2

09120203619