info@amlakarshid.com 09120203619

املاک ویژه

پیشنهاد ویژه با شرایط استثنایی برای خرید ملک

زمین با متراژ 968 متر در منطقه جیسا - شهر کلارآباد
480,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 968 متر در منطقه جیسا - شهر کلارآباد


968 m 2

09367533619
خانه ویلایی در منطقه اسپیرود - شهر کلارآباد
330,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه اسپیرود - شهر کلارآباد


200 m 2

طبقه 3

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه ساحلی - شهر سلمانشهر (متل قو)
700,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه ساحلی - شهر سلمانشهر (متل قو)


500 m 2

طبقه 2

4 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود
350,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود


100 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه کرکاس - شهر عباس آباد
460,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه کرکاس - شهر عباس آباد


400 m 2

طبقه 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه امام رود - شهر هچیرود
700,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه امام رود - شهر هچیرود


500 m 2

طبقه 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک خلعتبری - شهر کلارآباد
750,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک خلعتبری - شهر کلارآباد


505 m 2

طبقه 1

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه خیابان شهید بهشتی - شهر کلارآباد
456,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه خیابان شهید بهشتی - شهر کلارآباد


600 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک پدرام - شهر سلمانشهر (متل قو)
520,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک پدرام - شهر سلمانشهر (متل قو)


250 m 2

طبقه 1

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه آهنگرکلا - شهر نمک آبرود
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

ساختمان تجاری/اداری در منطقه آهنگرکلا - شهر نمک آبرود


1,100 m 2

09367533619
خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید فهمیده - شهر کلارآباد
1,700,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید فهمیده - شهر کلارآباد


920 m 2

طبقه 3

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک کاکتوس - شهر کلارآباد
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

خانه ویلایی در منطقه شهرک کاکتوس - شهر کلارآباد


630 m 2

طبقه 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید شعبانی - شهر کلارآباد
320,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید شعبانی - شهر کلارآباد


300 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد
15,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد


1,240 m 2

طبقه 2

5 خوابه