info@amlakarshid.com 09120203619

املاک ویژه

پیشنهاد ویژه با شرایط استثنایی برای خرید ملک

خانه ویلایی در منطقه یالبندان - شهر کلارآباد
220,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه یالبندان - شهر کلارآباد


200 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود
3,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک نمک آبرود - شهر نمک آبرود


960 m 2

6 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه پونک - شهر تهران
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

خانه آپارتمانی در منطقه پونک - شهر تهران


88 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه چارز - شهر کلارآباد
400,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه چارز - شهر کلارآباد


1,100 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه یالبندان - شهر کلارآباد
550,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه یالبندان - شهر کلارآباد


345 m 2

طبقه 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه تپه چارز - شهر کلارآباد
850,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه تپه چارز - شهر کلارآباد


380 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد
2,500,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد


1,000 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه امام رود - شهر هچیرود
750,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه امام رود - شهر هچیرود


700 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه دریاگوشه - شهر سلمانشهر (متل قو)
1,350,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه دریاگوشه - شهر سلمانشهر (متل قو)


500 m 2

5 خوابه
خانه ویلایی در منطقه چارز - شهر کلارآباد
360,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه چارز - شهر کلارآباد


482 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک دریانوردان - شهر نمک آبرود
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک دریانوردان - شهر نمک آبرود


512 m 2

4 خوابه
زمین با متراژ 10,000 متر در منطقه تپه چارز - شهر کلارآباد
4,000,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 10,000 متر در منطقه تپه چارز - شهر کلارآباد


10,000 m 2

09367533619
زمین با متراژ 10,000 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود
2,050,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 10,000 متر در منطقه هچیرود - شهر هچیرود


10,000 m 2

09367316161