info@amlakarshid.com 09120203619

املاک ویژه

پیشنهاد ویژه با شرایط استثنایی برای خرید ملک

زمین با متراژ 11,200 متر در منطقه کلارآباد - شهر کلارآباد
22,400,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 11,200 متر در منطقه کلارآباد - شهر کلارآباد


11,200 m 2

09120203619
خانه ویلایی در منطقه آهنگرکلا - شهر نمک آبرود
350,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه آهنگرکلا - شهر نمک آبرود


300 m 2

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک خلعتبری - شهر کلارآباد
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک خلعتبری - شهر کلارآباد


1,000 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه جیسا - شهر کلارآباد
450,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه جیسا - شهر کلارآباد


260 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه متل قو - شهر سلمانشهر (متل قو)
180 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

خانه ویلایی در منطقه متل قو - شهر سلمانشهر (متل قو)


1,000 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک پزشکان - شهر نمک آبرود
950,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک پزشکان - شهر نمک آبرود


373 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک کاکتوس - شهر کلارآباد
5,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک کاکتوس - شهر کلارآباد


920 m 2

4 خوابه
خانه ویلایی در منطقه سی سرا - شهر سلمانشهر (متل قو)
600,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه سی سرا - شهر سلمانشهر (متل قو)


340 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد
16,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک امیردشت - شهر کلارآباد


1,300 m 2

5 خوابه
خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید شعبانی - شهر کلارآباد
280,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه خیابان شهید شعبانی - شهر کلارآباد


238 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک دسا - شهر نمک آبرود
21,000,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک دسا - شهر نمک آبرود


630 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک پزشکان - شهر نمک آبرود
850,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک پزشکان - شهر نمک آبرود


340 m 2

3 خوابه
خانه ویلایی در منطقه شهرک خوشامیان - شهر کلارآباد
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه ویلایی در منطقه شهرک خوشامیان - شهر کلارآباد


580 m 2

4 خوابه