آغاز بکار پروژه بازسازی ویلای حاشیه خیابان 19، شهرک امیردشت توسط دفنر فنی و مهندسی آرشید.